Monthly Archives :

Ekim 2021

Yaşam Sansürü
150 150 Erkekler Konuşuyor

İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. –Pascal Sansür kelimesinin güncel sözlük anlamı: Basın, yayın, haberleşme ve sinema ile kitap yapıtlarının hükümetçe önceden denetlenmesi veya kısıtlanması işi şeklinde açıklanır. Sansür, her dönemde kendi düşüncesi ile uyuşma göstermeyen bireylere her açıdan uygulanabilmektedir. Sansür,…

read more