Monthly Archives :

Mayıs 2021

Şekil Almak
900 600 Erkekler Konuşuyor

Erkeklik, insanlık tarihi boyunca değişik sosyal grupların, kültürlerin ve alt kültürlerin ihtiyaç ve şartlarına göre şekillenmiştir. Yavaşla-Kemal Sayar Şekil alan ve harekete geçmesi gereken bir varlık olarak ilerliyor erkeklik. Eril kültür, ataerkil düzen düşünce ve kalıpları içinde süregelen erkekliğin güçlü…

read more